Politická strana Semiláci


e-mail: semilaci@semilaci.eu
semilaci­Kontakt

Telefon: 226 002 306
Fax: 222 365 573
E-mail: semilaci@semilaci.eu

IČ: 27038131
Reg.č. č.j.:
VS-5074/SDR/1-2006

Transparentní učet:
115-7028850287/0100

semilaci

O nás » Programové cíle

Programové cíle

Naším základním cílem je, aby se Město Semily stalo pro občany a návštěvníky plnohodnotným, příjemným a vstřícným městem.

Občané

Město Semily – město bez bariér jak fyzických, tak bez bariér ve vztahu představitelů města či městských úředníků k občanům a jejich potřebám

Město Semily – město, kde je názoru občanů věnována dostatečná pozornost

Podnikatelské prostředí

Město Semily – město, které podporuje a preferuje místní podnikatele a vytváří jim vhodné podmínky k podnikání

Zdravotnictví

Město Semily – město, kde je občanům dostupná kvalitní jak ambulantní tak lůžková lékařská péče

Životní prostředí

Město Semily – město, které nejen deklaruje své ekologické chování, ale chová se šetrně k životnímu prostředí

Město Semily – město zeleně bez obrovských asfaltových ploch

Město Semily – město, kde i sídliště vypadají kulturně

Sport, vzdělávání, kultura

Město Semily – město, které umožňuje sportovní vyžití nejen organizovaným sportovcům, ale především svým občanům

Město Semily – město, které podporuje co nejširší spektrum předškolního, školního i mimoškolního vzdělávání

Město Semily – město, které nejen pasivně podporuje kulturní život, ale snaží se vytvářet podmínky pro jeho další rozvoj

Doprava a cestovní ruch

Město Semily – město, které není izolované od ostatního světa ani pro automobilovou, autobusovou ani pro železniční dopravu

Město Semily – město, kde i návštěvníci najdou všestranné vyžití a kam se budou rádi vracet