Politická strana Semiláci


e-mail: semilaci@semilaci.eu
semilaci­Kontakt

Telefon: 226 002 306
Fax: 222 365 573
E-mail: semilaci@semilaci.eu

IČ: 27038131
Reg.č. č.j.:
VS-5074/SDR/1-2006

Transparentní učet:
115-7028850287/0100

semilaci

O nás

O nás

Jsme politická strana s regionálním zaměřením především na město Semily a jeho nejbližší okolí.

Sdružujeme občany, kteří v Semilech bydlí, pracují, odpočívají či mají město Semily rádi. A to především občany, kteří jsou ochotni aktivně se podílet na tvorbě a realizaci projektů přínosných pro život v Semilech a nést odpovědnost za jejich realizaci.

Jsme otevřeni lidem jakéhokoliv přesvědčení, vyznání a náboženství, pokud jsou ochotni respektovat tento princip i vůči druhým a kteří jsou ochotni a schopni transformovat svoji případnou nespokojenost nejen do slov, ale do konkrétních činností směrujících ke zlepšení.

Jsme přesvědčeni, že základním kamenem demokratického státu je samostatná, nezávislá, silná a odpovědná obec. Základem takové obce je poté, dle našeho přesvědčení, silná a odpovědná rodina vycházející z tradičních (křesťanských) hodnot, která musí mít zpětnou podporu ze strany obce především v oblastech sociální, zdravotní a školské.