Politická strana Semiláci


e-mail: semilaci@semilaci.eu
semilaci­Kontakt

Telefon: 226 002 306
Fax: 222 365 573
E-mail: semilaci@semilaci.eu

IČ: 27038131
Reg.č. č.j.:
VS-5074/SDR/1-2006

Transparentní učet:
115-7028850287/0100

semilaci

O nás » Volby » Volby 2006

Komunální volby 2006

Efektivním využíváním současných zdrojů, získáváním externích mimorozpočtových zdrojů a intenzivním využíváním dotační politiky EU chceme:

OBČANÉ
 • systémově zlepšit práci úřadu ve prospěch občanů, a to především zavedením etického kodexu městského úředníka, neomezenými úředními dny apod.
 • systémově zavést prvek přímé demokracie formou místního referenda, vyhlašovaného k důležitým rozhodnutím o rozvoji města
 • dopracovat a realizovat projekt „Semily – město bez bariér“
 • efektivně podporovat zdravotně postižené občany např. vytvořením pracovních míst na městském úřadě či v organizacích pod kontrolou města
PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ
 • na základě zkušeností z komerční sféry pomáhat místním podnikatelům při vyhledávání domácích či zahraničních investorů prostřednictvím CZECHINVEST, krajských, celorepublikových a dalších institucí
 • pro potřeby úřadu a pro projekty v jeho kompetenci systémově preferovat výrobky a služby dodávané místními podnikateli
ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY
 • dlouhodobě zabezpečit dostupnost kvalitní a efektivní lékařské péče v semilské nemocnici
 • provést rekonstrukci domova důchodců tak, aby odpovídal současným požadavkům na péči o seniory a byl důstojným místem k životu
 • připravit a realizovat projekt chráněného bydlení
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 • dokončit průjezd Bořkovská – Brodská a ulehčit tak středu města od tranzitní dopravy
 • zkvalitnit systém odpadového hospodářství se zaměřením na rozšíření možností třídění odpadu
 • systémově podporovat přechod od méně šetrných zdrojů energie používaných k vytápění ke zdrojům šetrnějším (plyn, tepelná čerpadla, …). Příkladem v této oblasti by mělo být Město Semily a organizace, kde je zřizovatelem
 • podporovat opatření k využití obnovitelných zdrojů energií, především podporovat obnovu stávajících a výstavbu nových MVE a výstavbu nových VE
 • v rámci revitalizace sídliště v Řekách se zaměřit především na opravu silnice Bavlnářská, na rozšíření parkovacích míst a realizaci oddechové zóny např. s dětským hřištěm
SPORT, VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURA
 • realizovat projekt plaveckého centra se zaměřením na jeho celoroční využití
 • pokračovat v rekonstrukci sportovišť v areálu stadionu a zpřístupnit maximum těchto sportovišť široké veřejnosti
 • systémově zlepšit a sjednotit strukturu a kvalitu předškolních zařízení s cílem bezproblémového umístění všech zájemců
 • podporovat konkurenceschopnost všech základních i středních škol
 • vytvořit a podporovat projekty pro volnočasové aktivity mládeže
 • přitáhnutím „života“ na Ostrov eliminovat nežádoucí aktivity na tomto místě
 • realizovat rekonstrukci kina Jitřenka na multifunkční kulturní zařízení
 • systémově zkulturnit pořádání trhů v Semilech
 • podporovat činnost místních sdružení a spolků
DOPRAVA A CESTOVNÍ RUCH
 • zabezpečit dostatečnou dopravní obslužnost, jak autobusovou, tak železniční
 • vybudovat nízkorozpočtovou místní obslužnost formou městské hromadné dopravy, a to především směrem k nemocnici, do Řek a dále do Benešova, na Nouzov, Příkrý, Janeček, Spálov, do Chuchelny, Bořkova a Slané
 • realizovat spojený dopravní terminál ve spolupráci s ČD a ČSAD
 • systémově zabezpečit sjízdnost a schůdnost komunikací v zimním období a zkvalitnit úklid města nejen v zimě
 • realizovat opravy místních komunikací např. Nad Školami, U Pekárny, …
 • maximalizovat zviditelnění města Semily a všech možností, které nabízí
 • podporovat mezinárodní spolupráci a mezinárodní prezentaci města
NECHCEME ŘÍKAT, CO KDO MÁ DĚLAT A NUTIT HO K TOMU. JSME ALE PŘIPRAVENI UKÁZAT MOŽNOU CESTU A V PŘÍPADĚ PODPORY SE POKUSIT JI REALIZOVAT!