Politická strana Semiláci


e-mail: semilaci@semilaci.eu
semilaci
O nás » Volby» Volby 2010 » Program

semilaci

PROTO CHCEME

PŘEDEVŠÍM EFEKTIVITU, HOSPODÁRNOST A SNÍŽENÍ NEBEZPEČNÉ ZADLUŽENOSTI
 • chceme podporovat jen takové investice, které budou mít podporu občanů a nebudou město dále zadlužovat; nechceme být donuceni omezovat podporu spolkům, sociálně slabým apod., proto nechceme neefektivní a megalomanské projekty, které budou pro město drahé a rizikové
 • chceme se v případě zájmu obyvatel a zajištění finančních prostředků zaměřit výhradně na výstavbu krytého plaveckého bazénu logicky navazujícího na sportovní centrum; nechceme koupaliště, které by bylo využíváno pouze část roku a nevyužilo např. největší potenciál našeho regionu - návštěvníky okolních lyžařských areálů v zimních měsících
 • chceme prosazovat opravdovou transparentnost již při zadávání jednotlivých zakázek; nechceme neprůhledná či subjektivní kritéria při prodejích majetku, ani nechceme občany Semil seznamovat pouze s výsledky výběrových řízení
 • chceme zkontrolovat a zprůhlednit ekonomiku Městské bytové správy a Technických služeb s cílem informovat občany o jejich hospodaření, rozúčtování nákladů na teplo, apod. a s cílem maximalizovat jejich přínos do městského rozpočtu; nechceme neprůhledné a neefektivní hospodaření s městským majetkem, ani jeho chátrání
KVALITNÍ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI V MÍSTĚ
 • chceme investicemi do nových technologií a přístrojového vybavení semilské nemocnice docílit nejen zlepšení komfortu pacientů a zaměstnanců, ale především, aby se stala opět zdravou a respektovanou organizací, která poskytuje kvalitní komplexní zdravotnickou péči; nechceme, aby si obyvatelé Semil vyhledávali lékařskou péči raději v jiných zařízeních nebo dokonce museli za jakýmkoliv vyšetřením či výkonem dojíždět mimo město
 • chceme provést potřebné úpravy Domova pro seniory, aby se zde lidé cítili jako doma a organizovat pro seniory akce v duchu jejich přání a potřeb; nechceme, aby péče o seniory byla pouze nepříjemnou nutností nebo aby senioři byli bráni jako přítěž
SKUTEČNĚ PODPOROVAT SEMILSKÉ OBČANY A FIRMY
 • chceme snížit zpět sazbu daně z nemovitostí; nechceme přenášet odpovědnost za naplnění příjmů města na jeho občany
 • chceme reálně pomáhat místním podnikatelům a skutečně pro potřeby města preferovat výrobky a služby dodávané místními podnikateli; nechceme, aby místní podnikatelé museli odcházet ze Semil, aby rušili pracovní místa aby obyvatelé Semil museli za prací dojíždět
 • chceme iniciovat znovuotevření diskuze o územním plánu; nechceme, aby město razantně zasahovalo do soukromého vlastnictví a aby si lidé museli stavební pozemky pro rodinné domy hledat mimo Semily
EKOLOGICKY NEJEN MYSLET A HOVOŘIT
 • chceme podporovat realizaci průjezdu Brodská – Bořkovská; nechceme nákladní dopravu v centru města, u sportovišť, ...
 • chceme zkvalitnit a zlevnit systém odpadového hospodářství; nechceme platit za něco, co můžeme dělat levněji a lépe
 • chceme řešit rozpad centrálního zásobování teplem; nechceme, aby se cena tepla zbylým domácnostem neúměrně zvyšovala
 • chceme snížit ceny vodného a stočného, které patří k nejvyšším v celé ČR; nechceme neprůhlednou a nesrozumitelnou kalkulaci těchto cen
 • chceme nízkorozpočtový systém městské hromadné dopravy; nechceme aby obyvatelé Semil, ale především senioři a zdravotně postižení, museli do nemocnice, centra nebo okrajových částí města chodit pěšky
SPOKOJENÝ ŽIVOT OBČANŮ
 • chceme neustále zlepšovat práci úřadu, organizací města a městské policie ve prospěch občanů města; nechceme na úřadech fronty, zavřené dveře, a policisty na úkor přechodů, ostrova, hřišť apod.
 • chceme využívat místního referenda k řešení důležitých a zásadních otázek rozvoje města, investic a projektů; nechceme pouze mluvit o přímé demokracii, s lidmi o projektech nemluvit, zasahovat do majetkových práv občanů a rozhodovat o majetku města bez podpory obyvatel
 • chceme maximálně zjednodušit komunikaci občanů s vedením města zejména prostřednictvím internetu; nechceme obstrukce a omezující podmínky apod.
 • chceme otevřít zařízená sportoviště a dětská hřiště nejširší veřejnosti; nechceme, aby zainvestované areály zely většinu dne prázdnotou nebo byly využívány jen hrstkou vyvolených
 • chceme omezit konzumaci alkoholu na veřejnosti a zamezit rušení klidu; nechceme, aby město bylo zaplaveno nálevnami, hracími automaty a v noci hlukem

NECHCEME ŘÍKAT, CO KDO MÁ DĚLAT A NUTIT HO K TOMU.
NECHCEME SKRYTI V DAVU POUZE KRITIZOVAT.
CHCEME NABÍDNOUT MOŽNOU CESTU A
S VAŠÍ PODPOROU JI REALIZOVAT,
ABY MĚLO SMYSL I NADÁLE
V SEMILECH ŽÍT.

CHCEME, ABY SE SEMILY ROZVÍJELY.
NECHCEME ALE NÁSLEDNOU DLOUHODOBOU STAGNACI.
ROKYTNICE A HARRACHOV JSOU PRO NÁS
DOSTATEČNÝM VAROVÁNÍM.

semilaci